Monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajayhdistykset Keski-Suomessa selvitys infograafi

Hyvät monikulttuuriset järjestöt,Osa teistä on osallistunut viime vuonna Paremmin Yhdessä ry:n ja HUMAK:n opiskelijoiden järjestämään kyselyyn ja haastatteluun. Kiitos osallistumisestanne! Vastaukset ovat koottu infograafin muodossa. Se löytyy MOVE-verkoston sivustosta Uutiset-välilehdestä.Kiitos merkittävästä työstänne, jota te teette monikielisten Keski-Suomen asukkaiden puolesta.Kysely oli lähetetty 16 monikulttuuriselle järjestölle ja 9 järjestöä on vastannut siihen. Paikallisesti toimivat Maakunnallisesti toimivat Valtakunnallisesti …