Toimintasuunnitelma 2023 -2030

Tulevaisuustyöpajan työskentelyä. Kuva: Silja Huttunen

Move-verkoston yhteisen visiomme edistäminen

MOVE-verkosto edistää yhteistä visiota – kuinka tehdä näkyväksi, että maahanmuutto onkin ratkaisu moniin kinkkisiin ongelmiin:

 1. a) purkamalla esteitä                                  b) tarjoamalla osaamista,
  Rakenteellisten esteiden purkaminen       Osaamisen lisääminen
  Asenne                                                            Monialaisten tiimien toiminta
  Tietämättömyys                                            Työllistymisen joustavuus(mm. osaamisperustaisuus)
  Raja-aidat / tottumukset 
Tulevaisuustyöpajan työskentelyä. Kuva: Silja Huttunen

Toimintasuunnitelma 2023 – 2024

Teot, jotka mahdollistivat yhteenkuuluvuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa

 • Maahanmuuttajaneuvoston perustaminen Jyväskylässä ja Hyvinvointialueella
 • Maahanmuuttajien tarpeet kuullaan eri sektoreiden välillä ja niihin tartutaan
 • Suomen kielen opetuksessa, valmennuksen uudet muodot: työpajat, työpaikat
 • Keskustelun herättäminen kunta/kpo palvelurakenteiden hahmottamiseen ja tarvittavien rakenteiden visioimiseen
 • Hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelut saatavilla sujuvasti

Teot, jotka lisäsivät avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Maahanmuuttajien ja syntysuomalaisten välillä sekä järjestöjen välillä

 • Maahanmuuttajaneuvosto on käynnistetty
 • Paikallisten verkostojen välisellä tiedonvälityksellä toimiva systeemi
  –> päällekkäisyys vähenee
 • Toteutunut yhteistyö
 • Yhteinen työpaja 15-65v.

Teot, jotka tekevät näkyväksi moninaisten tiimien merkityksen. Ratkotaan paikallisesti globaaleja haasteita (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys), jotta työelämä menestyy:

 • Yrityksille suunnataan silmiä avaavaa toimintaa menestyksekkäästi
 • Hyvinvointialue tuottaa yhdenvertaisia palveluja koko alueella toimivasti
 • Keski-Suomeen on rakennettu monialainen työryhmä (3. Sektori, Jyväskylä)

Toimintasuunnitelma 2025 – 2026

Teot, jotka mahdollistivat yhteenkuuluvuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa

 • Vakiintunut säännöllinen yhteys päättäjiin ja luottamushenkilöihin
 • On aloitettu säännöllinen, avoin keskustelu liittyen rakenteisiin
 • Keskustelut ovat johtaneet ymmärryksen kasvuun ja muutoksiin
 • Hankkeiden juurruttamissäätiön rahoitus
 • Puolueet kilpailevat saadakseen maahanmuuttajataustaisista ehdokkaita omille listoilleen

Teot, jotka lisäsivät avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Maahanmuuttajien ja syntysuomalaisten välillä sekä järjestöjen välillä

 • Aikaisemmat osaamiset ja työtaidot osataan hyödyntää nopeamman työllistymispolun mahdollistamiseksi
 • Julkisella sektorilla enemmän vieraskielisiä työntekijöitä
 • Kunnat ovat yhdistäneet voimansa voidakseen järjestää harvinaisempia palveluja, etä- ja hybridimallit käytössä
 • Oman äidinkielen ja kulttuurin opetus, ohjaus ja neuvonta
 • Järjestöt tuottavat palveluita

Teot, jotka tekevät näkyväksi moninaisten tiimien merkityksen. Ratkotaan paikallisesti globaaleja haasteita (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys), jotta työelämä menestyy:

 • Toteutunut yhteistyö
 • Palvelut 24/7
 • Vastaanottokeskukset poistetaan
 • Koordinointia tehtäviin ja rahoituksiin
 • Anonyymi työnhaku yleisempää kuin nimellinen.

Toimintasuunnitelma 2027 – 2030

Teot, jotka mahdollistivat yhteenkuuluvuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa

 • Kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia Jyväskylään, kv-opiskelijat töihin
 • Työnantajat ja yritykset järjestävät omia rekrytointimessujaan, tavoitteena monikulttuurinen rekrytointi
 • Läpileikkaava keskustelu ja yhteistyö vakiintuvat
 • Rakenteet paranevat, mutta samalla ymmärrys kasvatuksen tärkeydestä avaa uuden toiminnan kentän
 • Hyvinvointialue on todettu toimivaksi ja se on vakiinnuttanut toimintansa.

Teot, jotka lisäsivät avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Maahanmuuttajien ja syntysuomalaisten välillä sekä järjestöjen välillä

 • Kirjasto, monikulttuuriset järjestöt/yhdistykset ja kotokoulutus saman katon alle
 • Kaikki työyhteisöt ovat monikielisiä
 • Ylen uutiset tarjotaan 10 eri kielellä
 • Migrin osasto Jyväskylään
 • Toteutunut yhteistyö
 • Lentävä taidemuseo eri alueilla
 • Salima Jyväskylän kaupunginjohtaja.

Teot, jotka lisäsivät avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Maahanmuuttajien ja syntysuomalaisten välillä sekä järjestöjen välillä

 • Suomeen on perustettu paljon sellaisia uusia yrityksiä, joita ei aiemmin ole ollut
 • Yritykset tekevät yhteistyötä keskenään ja oppilaitosten kanssa saadakseen kielenopetuksen yhdistettyä työntekoon
 • Moninaisuutta yrityksissä
 • Tehostettu julkinen liikkuvuus alueella
 • Yritykset ovat innostuneet moninaisen työvoiman käyttöönotosta: työ ja tekijät kohtaavat helpommin

Työpajojen fasilitoija Silja Huttunen, Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO. Toimisto2030 Oy

Scroll to Top