Valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta

Valtakunnallinen Etno toimii oikeusministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Lisäksi valtakunnallisella Etnolla on kolme varapuheenjohtajaa: sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikkö Minna Hulkkonen, eduskuntaryhmiä edustavana varapuheenjohtajana kansanedustaja Aki Lindén sekä maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavana varapuheenjohtajana Kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert Monika-Naiset liitto ry:stä.

Valtakunnallisen Etnon jäseninä voivat olla:

  • oikeusministeriö, sisäministeriö, ulkoasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö,  sosiaali- ja terveysministeriö
  • maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavat rekisteröidyt yhdistykset
  • rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat
  • Suomen Kuntaliitto ry
  • keskeiset työmarkkinajärjestöt
  • eduskunnassa edustettuina olevat poliittiset puolueet
  • alueelliset etnisten suhteiden neuvottelukunnat 

Lisäksi neuvottelukuntaan voidaan nimetä pysyviä asiantuntijoita.

Scroll to Top