MOVE-verkoston tavoitteet ja visio

Tavoitteet

Move-verkosto toiminta on tavoitteellinen, vaikuttamistyö, osallisuuden vahvistaminen nostamalla maahanmuuttaneiden ääni esille, hyvät väestösuhteet, kaupungin ja kolmannen sektorin ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön kehittäminen

  • Toimia monikulttuurisuustyön ja kotoutumisen toimijoiden ja maahanmuuttaneiden yhteisenä äänenä.
  • Vahvistaa maahan muuttaneiden ja monikulttuurisuustyön ja kotoutumisen toimijoiden osallisuutta, yhdenvertaisuutta, aktiivista kansalaisuutta sekä yhteiskunnan rakentajina toimimista sekä edistää vuorovaikutusta päättäjien suuntaan.
  • Vahvistaa monikulttuurisuustyön ja kotoutumisen toimijoiden ja kaupungin kumppanuutta sekä jatkuvaa vuoropuhelua maahanmuuttaneiden palveluihin, ajankohtaisiin asioihin ym. edunvalvonta, jotta maahanmuuttaneet saavat riittävästi ja ymmärrettävästi tietoa heihin liittyvistä asioista ja palveluista.
  • Vahvistaa hyviä väestösuhteita sekä vähentää muukalaisvihaa ja rasismia edistämällä moninaisuutta, kohtaamista, yhteisöllisyyttä.

Visio

Tulevaisuustyöpajoissa vuonna 2022 muodostettu visio MOVE:n kehittämistyöryhmän kanssa:

Vuonna 2050 tasavertaiset ihmiset tällä alueella rakentavat yhdessä merkitystä ja planetaarista hyvinvointia – avoimesti.

  • Maahan muuttaneet eivät palveluiden kohteita vaan yhteiskehittäjiä ja tekijöitä täysvaltaisina jäseninä. Moninaisuuden edistäminen työpaikoilla on yhteiskuntavastuuta. Se motivoi koska moninaisuus parantaa päätöksentekoa ja luo tulevaisuuden kilpailukykyä.
  • Inklusiivisuus edistää avoimuutta ja joustavuutta yhteiskunnassa ja lisää vaikutusmahdollisuuksia, kolmannen ja neljännen sektorin osaamisen rooli keskiössä.
  • Planetaarisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää kinkkisten haasteiden ratkaisua joiden ratkaisuun tarvitaan moninaisuutta!
Scroll to Top