Talent Hub kokoaa ja koordinoi alueellisten toimijoiden palveluita

Paikallisella tasolla Talent Boostin tavoitteita edistetään Talent Hub -toiminnalla. Se tarkoittaa alueellisen toimijoiden – kuten virastojen, oppilaitosten ja yritysten – yhteistyötä esimerkiksi Jyväskylän ja Keski-Suomen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Suomi kiinnostaa ja houkuttaa jo nyt, mutta mahdollisuuksia on vielä kirkastettava entisestään ja myös kehitettävä. Ulkomaiset osaajat haluavat tietää, miksi Keski-Suomeen kannattaa tulla ja mitä uramahdollisuuksia heillä voi olla. Lisäksi perhe-elämän yhdistäminen kansainväliseen opiskelu- tai työuraan on monille olennainen kysymys. Palveluiden on oltava selkeästi ja ymmärrettävästi saatavilla.

Talent Hub -toimintaa luotsasi projektipäällikkö Michael Ormshaw Jyväskylän yliopistosta. Hänen tehtävänään oli muodostaa yhtenäinen toimintamalli Jyväskylän yliopiston kansainvälisten osaajien palveluista sekä yhdistää siihen kaupungin ja alueen keskeisten kumppanien ja sidosryhmien palveluita.

Tällä hetkellä yliopistolla on oma kansainvälisten palveluiden ja tukipalveluiden kokonaisuus opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tätä mallia heijastellaan kaupungin muihin organisaatioihin, laitoksiin ja virastoihin. Talent Hub -palvelumallia kehitettäessä on keskeistä kartoittaa tarjolla olevat tukipalvelut ja sovittaa ne yhteen siten, että palvelut täydentävät toisiaan. Ajatuksena on, että palvelukumppanit jatkavat yhteistyötä ohjelman pitkäaikaisessa kehittämisessä ja toiminnassa.

”Tavoitteenamme on tehdä Jyväskylästä erittäin houkutteleva paikka kansainvälisille asiantuntijoille ja heidän perheilleen tulla töihin ja elää elämäänsä täällä kenties pysyvästi. Tämä tukee myös laajempaa kulttuurinmuutosta ja yhteiskunnan monimuotoisuutta, mikä hyödyttää kaikkia täällä alueella”, Ormshaw kertoo.

Lähde: Jyunity sivulta, teksti Heli Syrjäl