Monikko ry


Monikko ry on perustettu 2008. Se toimii Jyväskylän lisäksi myös useissa muissa Keski-Suomen kunnissa.

Monikko edistää kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta sekä suvaitsevaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa eri kulttuuritaustaiset ymmärtämään toistensa ajatusmaailmaa, sekä lisätä heidän keskinäistä vuorovaikutusta. Monikon toiminta edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista.

Tarkoituksena on myös yhdistää kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteisen toiminnan avulla.

Monikko ry hallinnoi Paloma-toimintaa (2013-), jolla tuetaan yli 55-vuotiaiden maahanmuuttajien ja kantaväestön hyvinvointia, lisätään heidän yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä. 

Yhdistysesittely – Monikko ry
Scroll to Top