Mikä on MOVE-verkosto?

MOVE-verkosto on monikulttuuristen järjestöjen, yksittäisten maahanmuuttaneiden sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisen vuoropuhelun ja tiedon välittämisen paikka Keski-Suomessa. Verkoston idea lähti liikkeelle syksyllä 2017 ja sen tarkoituksena on olla yhteinen vaikuttamistyökalu sekä asianomaisten osallistumisen mahdollistaja ja yhteistyön kehittäjä. Verkosto on kaikille avoin.

MOVE-verkoston edustaja toimii Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydässä Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajajärjestöjen edustajana. Verkoston kautta saadaan kentän ääni kuuluviin Keski-Suomen Järjestöareenalle sekä kaupungin suuntaan.

Tämä nettisivu kokoaa yhteen Keski-Suomessa toimivat monikulttuuriset ja maahanmuuttajajärjestöt sekä hankkeet, jotka toimivat maahan muuttaneiden parissa.

Verkostoyhteistyön hyödyt

  • Yhteisen äänen ja näkemysten esille tuominen sekä vaikuttaminen      
  • Ymmärrys toimijakentän roolinjaosta kasvaa      
  • Mahdollistaa uusien kontaktien ja kumppaneiden löytymisen 
  • Hyvien käytäntöjen jakaminen
  • Verkosto lisää yhteistyön mahdollisuuksia
  • Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen hyödyntäminen
  • Uusien tietojen ja osaamisen hyödyntäminen
Scroll to Top