MONIKOTO – Monikulttuurisuuden ja kotoutumisen toimijakahveet

MONIKOTO -kahveet on Keski-Suomessa maahanmuuttajatyötä tekevien kohtaamispaikka, jossa voi välittää tietoa omasta toiminnasta, keskustella alan ajankohtaisista kysymyksistä sekä luoda yhteistyötä erilaisten asioiden tai tapahtumien ympärille. 

Talent Hub kokoaa ja koordinoi alueellisten toimijoiden palveluita

Paikallisella tasolla Talent Boostin tavoitteita edistetään Talent Hub -toiminnalla. Se tarkoittaa alueellisen toimijoiden – kuten virastojen, oppilaitosten ja yritysten – yhteistyötä esimerkiksi Jyväskylän ja Keski-Suomen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta

Valtakunnallinen Etno toimii oikeusministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.

ETNO – Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Etnon päätarkoitus on mahdollistaa vuoropuhelu eli säännöllinen yhteistyö ja parempi ymmärrys maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä.

Scroll to Top