MONI ry

 

TAUSTATIETOA

MONI – Inhimillisen Kehityksen ja Sosiaalisen Muutoksen Yhdistys ry (MONI ry) on yleishyödyllinen yhdistys, ja sen tavoitteena on edistää inhimillistä kehitystä ja tukea sosiaalista muutosta Suomessa ja eri maissa ympäri maailman. Erityisesti MONI ry tähtää yleishyödyllisten toimintojen kehittämiseen maahanmuuton ja kotoutumisen alalla paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tavoitteensa toteuttamiseksi MONI ry keskittyy:

 • työpajojen, seminaarien, koulutusten, opintovierailujen, retkien, messujen ja muiden vastaavien toimintojen ja tapahtumien järjestämiseen ja osallistumiseen
 • tiedotuksen, neuvonnan, opastuksen ja muiden niihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen
 • vaikuttamistyön tekemiseen
 • tutkimustyön tekemiseen
 • paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden ja ohjelmien toteuttamiseen.
MISSIO

MONI ry edistää monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

KOHDERYHMÄ

MONI ry työskentelee eri taustaisten ihmisten kanssa (esim. ikä, sukupuoli, etnisyys, kansallisuus, rotu, kulttuuri, uskonto, kieli, koulutus, ammatti, oikeudellinen status, perhestatus, terveydentila, jne.).

TYÖKIELET

Tällä hetkellä MONI ry:n työkielet ovat suomi, englanti, armenia ja venäjä.

OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

Oletko kiinnostunut inhimillisen kehityksen edistämisestä ja sosiaalisen muutoksen tukemisesta Suomessa? Oletko halukas osallistumaan yleishyödyllisten toimintojen kehittämiseen tältä osin keskittymällä maahanmuuton ja kotoutumisen alaan suomalaisessa kontekstissa?

Jos vastasit ’kyllä’ näihin kysymyksiin, olet lämpimästi tervetullut osallistumaan MONI ry:n yleishyödyllisten toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä liittymään meihin:

 • vapaaehtoisena
 • harjoittelijana
 • jäsenenä

MONI ry on avoin yhteistyöhön:

 • verkostojen
 • yhdistysten
 • oppilaitosten
 • viranomaisten
 • epävirallisten ryhmien
 • muiden kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa

Toimiala

Ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöt, Monialayhdistykset, Monikulttuuriset ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset, Työllisyyden edistäminen ja työttömien yhdistykset

Sähköposti: ngo.moni.ry@gmail.com
Puhelin: 046 6895880
MONI ry Facebook

Yhdistysesittely – MONI ry
Scroll to Top