Aurinkopaja maahanmuuttaneille nuorille

Aurinkopajan tavoitteena on edistää nuorten sosiaalista vahvistumista, osallisuutta, arjenhallintaa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia.

Aurinkopaja on avoinna kaikille vähän tai ei lainkaan suomea puhuville maahan muuttaneille nuorille (mukaan lukien turvapaikanhakijat). Aurinkopajalle voi hakea kaikki 15–29-vuotiaat maahan muuttaneet nuoret maahantulon syystä tai oleskelun statuksesta riippumatta. Hakijan tulee olla vailla opiskelu- ja työpaikkaa Suomessa (etäopiskelu omaan kotimaahan ei välttämättä ole este pajalle hyväksymiselle). 

Pajalla opitaan suomen kieltä ja kulttuuria sekä tutustutaan erilaisiin palveluihin ja toiminnan mahdollisuuksiin Jyväskylässä. Lisäksi pajapäiviin kuuluu mm. kokkailua, kädentaitoja, retkeilyä ja vierailuja.

Pajajakson kesto ja tavoitteet sovitaan jokaiselle nuorelle yksilöllisesti.

3 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä.

Scroll to Top