• Yhteisen äänen ja näkemysten esille tuominen sekä vaikuttaminen      
 • Ymmärrys toimijakentän roolinjaosta kasvaa      
 • Mahdollistaa uusien kontaktien ja kumppaneiden löytymisen 
 • Hyvien käytäntöjen jakaminen
 • Verkosto lisää yhteistyön mahdollisuuksia
 • Kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen hyödyntäminen
 • Uusien tietojen ja osaamisen hyödyntäminen

  Movessa sinä tai yhdistyksesi

  • voitte tuoda äänenne päättäjien ja kantasuomalaisten korviin
  • saatte tietoa yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta
  • teette yhteistyötä maahanmuuttaneiden aseman parantamiseksi.