Aurinkopajan tavoitteena on edistää nuorten sosiaalista vahvistumista, osallisuutta, arjenhallintaa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia.

Aurinkopaja on avoinna kaikille vähän tai ei lainkaan suomea puhuville maahan muuttaneille nuorille (mukaan lukien turvapaikanhakijat).

Pajalla opitaan suomen kieltä ja kulttuuria sekä tutustutaan erilaisiin palveluihin ja toiminnan mahdollisuuksiin Jyväskylässä. Lisäksi pajapäiviin kuuluu mm. kokkailua, kädentaitoja, retkeilyä ja vierailuja.

Pajajakson kesto ja tavoitteet sovitaan jokaiselle nuorelle yksilöllisesti.

3 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä.

Lisätietoja: Aurinkopajasta

Nuorten Taidetyöpajojen Pajakalenteri