Kuinka MOVE-verkosto voi edistää yhteistä visiota – tehdä näkyväksi että maahanmuutto onkin ratkaisu kinkkisiin ongelmiin
a) purkamalla esteitä b) tarjoamalla osaamista?

Tulevaisuustyöpajan työskentelyä. Kuva: Silja Huttunen

Rakenteellisten esteiden purkaminen

Osaamisen lisääminen

 • Asenne
 • Tietämättömyys
 • Raja-aidat/eksklusiiviset tottumukset
 • Monialaisten tiimien toiminta
 • Työllistymisen joustavuus
  (mm. osaamisperustaisuus)

Teot, jotka mahdollistivat yhteenkuuluvuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa

 • Maahanmuuttajaneuvoston perustaminen Jyväskylässä ja Hyvinvointialueella
 • Maahanmuuttajien tarpeet kuullaan eri sektoreiden välillä ja niihin tartutaan
 • Suomen kielen opetuksessa, valmennuksen uudet muodot toimii työpajat , työpaikat
 • Keskustelun herättäminen kunta/ kpo palvelurakenteiden hahmottamiseen ja tarvittavien rakenteiden visioimiseen
 • Hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelut saatavilla sujuvasti
 • Vakiintunut säännöllinen yhteys päättäjiin / luottamushenkilöihin
 • Ollaan aloitettu säännöllinen avoin
 • Keskustelu liittyen rakenteisiin
 • Johtanut ymmärryksen kasvuun ja muutosten tekemiseen
 • Hankkeiden juurruttamissäätiö rahoitus
 • Puolueet kilpailevat maahanmuuttajataustaisista ehdokkaista omille listoilleen vaaleissa
Vuonna 2030
 • Kansainvälisiä yrityksiä, sijoittajian Jyväskylään, kv opiskelijat töihin
 • Työnantajat, yritykset järjestää omia rekrymessuja. monikulttuurinen rekrytointi
 • Keskustelu ja yhteistyö läpileikkaavasti vakiintuu.
 • Rakenteet paranevat, mutta samalla ymmärrys kasvatuksen tärkeydestä avaa uuden toiminnan kentän .
 • Hyvinvointialue on todettu toimivaksi ja se on vakiinnuttanut toimintansa.

Teot, jotka lisäsivät avoimuutta ja yhdenvertaisuutta

Maahanmuuttajaryhmien maahanmuuttajien ja syntysuomalaisten välillä sekä järjestöjen välillä

Vuonna 2023
 • Maahanmuuttajaneuvosto
 • Paikallisten verkostojen välisellä tiedonvälityksellä toimiva systeemi päällekkäisyys vähenee
 • Toteutunut yhteistyö
 • Yhteinen työpaja 15 65v
Vuonna 2025
 • Toteutunut yhteistyö
 • Palvelut 24/ 7
 • Vastaanottokeskukset poistettiin.
 • Koordinointia tehtäviin ja rahoituksiin.
 • Anonyymi työnhaku yleisempää kuin nimellinen
Vuonna 2030
 • Kirjasto , monikulttuuriset järjestöt / yhdistykset ja kotokoulutus saman katon alle
 • Kaikki työyhteisöt ovat monikielisiä.
 • 10 kielellä uutiset yle kanava
 • Migrin osasto Jyväskylään
 • Toteutunut yhteistyö
 • Lentävä taidemuseo eri alueella
 • Salima Jyväskylän
  kaupunginjohtaja.

Teot, jotka tekivät näkyväksi moninaisten tiimien merkityksen.

Kun ratkotaan paikallisesti globaaleja haasteita (ekol, sos, taloudel, kulttuurinen kestävyys).
Työelämän menestykseen

Vuonna 2023
 • Perustettu neuvosto , joka edistää vieraskieliset asiat
 • Yrityksille on suunnattu silmiä avaavaa toimintaa > silmiä on auennut
 • Hyvinvointialue tuottaa yhdenvertaisia palveluja koko alueella toimivasti
 • Keski Suomen on rakennettu monialainen työryhmä
  (3. Sektori, Jyväskylä)
Vuonna 2025
 • Aikaisemmat osaamiset ja työtaidot on osattu hyödyntää nopeamman työllistymispolun mahdollistamiseksi
 • Julkisella sektorilla enemmän vieraskielisiä työntekijöitä
 • Kunnat ovat yhdistäneet voimansa voidakseen järjestää harvinaisempia palveluja . Etä ja hybridimallit käytössä
 • Oman äidinkielen ja kulttuurin opetus, ohjaus ja neuvonta
 • Järjestöt tuottavat palveluita
Vuonna 2030
 • Uusia yrityksiä on perustettu paljon, sellaisia , joita Suomessa ei ole aikaisemmin ollut
 • Yritykset tekevät yhteistyötä keskenään ja oppilaitosten kanssa saadakseen
 • kielenopetuksen yhdistettyä työntekoon
 • Moninaisuutta yrityksissä
 • Tehostettu julkinen liikkuvuus alueella
 • Yritykset ovat innostuneet moninaisen työvoiman käyttöönotosta: työ ja tekijät kohtaavat helpommin

Työpajojen fasilitoija Silja Huttunen, Oivalluttaja, palvelumuotoilija, CEO. Toimisto2030 Oy