Vuoden 2023 käynnissä olevat maahanmuuttaneille suunnatut hankkeet.