Tavoitteet

  • Toimia monikulttuuristen asioiden yhteisenä äänenä.
  • Vahvistaa maahan muuttaneiden sekä monikulttuuristen järjestöjen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta.
  • Keski-Suomen monikulttuuristen yhteisöjen keskinäisen yhteistyön vahvistaminen sekä toiminnan tukeminen.

Visio

Tulevaisuustyöpajoissa vuonna 2022 muodostettu visio MOVE:n kehittämistyöryhmän kanssa:

Vuonna 2050 tasavertaiset ihmiset tällä alueella rakentavat yhdessä merkitystä ja planetaarista hyvinvointia – avoimesti.

  • Maahan muuttaneet eivät palveluiden kohteita vaan yhteiskehittäjiä ja tekijöitä täysvaltaisina jäseninä. Moninaisuuden edistäminen työpaikoilla on yhteiskuntavastuuta. Se motivoi koska moninaisuus parantaa päätöksentekoa ja luo tulevaisuuden kilpailukykyä.
  • Inklusiivisuus edistää avoimuutta ja joustavuutta yhteiskunnassa ja lisää vaikutusmahdollisuuksia, kolmannen ja neljännen sektorin osaamisen rooli keskiössä.
  • Planetaarisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää kinkkisten haasteiden ratkaisua joiden ratkaisuun tarvitaan moninaisuutta!