Mosaiikki ry on perustettu ja rekisteröity Jyväskylässä vuonna 2003. Yhdistyksen toiminnan päätarkoitus on auttaa suomalaista yhteiskuntaa muuttumaan parempaan suuntaan välittämällä
tietoa sekä suomen että venäjän kielillä.

Yhdistyksen hankkeet auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen sekä edistävät yhteistyötä
maahanmuuttajatyötä tekevien järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa. Hankkeet ehkäisevät
syrjäytymistä ja edistävät vuorovaikutusta kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä.

Lisää tietoa