Monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajayhdistykset Keski-Suomessa selvitys infograafi

Hyvät monikulttuuriset järjestöt, Osa teistä on osallistunut viime vuonna Paremmin Yhdessä ry:n ja HUMAK:n opiskelijoiden järjestämään kyselyyn ja haastatteluun. Kiitos osallistumisestanne! Vastaukset ovat koottu infograafin muodossa. Se löytyy MOVE-verkoston sivustosta Uutiset-välilehdestä.
Kiitos merkittävästä työstänne, jota te teette monikielisten Keski-Suomen asukkaiden puolesta.


Kysely oli lähetetty 16 monikulttuuriselle järjestölle ja 9 järjestöä on vastannut siihen.

Paikallisesti toimivat

 • Nuba Sudanilaisten ry
 • Feniks ry
 • Lydi ry
 • Sisi Majitu Finland ry
 • Keski-Suomen Afganistanilaiset ry
 • Monikulttuurikeskus Gloria ry
 • Jyväskylän Afganistanilaisten yhdistys ry
 • Keski-Suomen Somalian ry
 • Jyväskylän maahanmuuttajanaisten yhdistys ry
 • Keski-Suomen Afrikka yhdistys ry
 • MONI – Inhimillisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen yhdistys ry

Maakunnallisesti toimivat

 • Paremmin Yhdessä ry
 • Monikko ry
 • Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistyksien liitto WARI ry

Valtakunnallisesti toimivat

 • Mosaiikki ry
 • Suomen Eritrealaisten ry

Vaikka vastaus on saatu vain yhdeksältä järjestöltä, tulokset ovat todella hyviä ja vaikuttavia:
Palkatut työntekijät 27, vapaaehtoiset 709, jäsenet 501, osallistujat 16 622.
Paremmin Yhdessä ry:n sekä MOVE-verkoston puolesta kiitämme kaikkia kyselyyn ja selvitykseen vastanneita.
Alla oleviin kehittämisehdotuksiin tarvitsemme teidän ajatuksianne, siis jos ne koskevat teidän yhdistyksiänne ottakaa yhteyttä, niin lähdemme yhdessä kehittämään niitä.
Infograafin tulokset tulevat teidän järjestyksiinne vapaasti käytettävissä.

Tässä Infograafi 2023

Scroll to Top